Ishikawa
Trung tâm tư vấn cuộc sống cho người nước ngoài
Công việc
cuộc sống
Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn gặp bất cứ khó khăn nào
Tiếng Việt OK
Tư vấn miễn phí
Nơi tiếp nhận tư vấn cho người nước ngoài đang sinh sống tại Ishikawa!

Thông tin liên lạc

Vui lòng nhập tên của bạn
Hãy nhập địa chỉ mail của bạn
Vui lòng nhập quốc tịch của bạn
Vui lòng nhập ngôn ngữ bạn mong muốn
Hãy nhập lời nhắn của bạn
Bảo mật
Tất cả thông tin cá nhân và nội dung tư vấn sẽ được quản lý và bảo vệ bởi tổ chức NPO YOU-I